Při nákupu nad 1800 kč máš poštovné zdarma!

VOP

I. Základní ustanovení

Následující „Všeobecné obchodní podmínky“ platí pro všechny dodávky, výkony a služby poskytované na stránkách www.divarush.cz na území České republiky.

Prodávající:
Divarush,s.r.o., Vodná 19/41, Komárno 94501, Slovenská Republika
IČO: 44244533, DIČ: 2022654073

Kupující:
Fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje své kontaktní údaje pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Kontakt

Divarush, s.r.o.

Vodná 19/41
Komárno 94501
Slovenská Republika

Email: info@divarush.com

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky kupujícího a nebudou nijak jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. S výjimkou situací souvisejících s distribucí nebo platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (informace jako jméno a adresa dodání).

III. Objednávka

Objednávky jsou přijímány prostřednictvím objednávkového formuláře, elektronickou poštou, telefonicky, přes Skype nebo osobně. Zboží je dodáváno na místo požadované kupujícím.
Prodávající doporučuje kupujícím realizovat objednávky přes objednávkový formulář nebo jinou písemnou formou, přičemž musí uvést následující údaje:

– Jméno a příjmení
– E-mail a telefonní číslo
– Doručovací adresa
– Název objednaného zboží
– Způsob platby
– Způsob doručení
– Velikost objednaného zboží

Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v moment jeho objednání. Tuto cenu je prodávající oprávněný měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu.

IV. Závaznost objednávky

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje závaznost této objednávky a souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných polí v objednávkovém formuláři.

V. Dodání zboží

Dodávky zboží jsou realizovány po celém Slovensku do 4 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Dle individuální dohody je možné stanovit i jinou dodací dobu. Přepravu zboží zajišťuje prodávající a hradí kupující dle aktuálního ceníku:

Pro zboží v celkové hodnotě do 50 € je poštovné 2,80 € při platbě převodem na účet, a 3,60 € při dobírce, uvedené platí pro SR.SR.

Do ČR posíláme zboží pouze převodem na účet a cena poštovného je 6,80 €. Máme zřízen účet v ČR- žádné extra náklady pro klienta. Po dohodě můžeme zboží poslat i na dobírku, ale je to zbytečně nákladné pro zákaznici.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky nebo e-mailem na adresu divarush@divarush.com

VI. Platební podmínky

Forma platby za objednané zboží je možná:

– platba na dobírku

– platba převodem z účtu

– platbou prostřednictvím PayPal

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VII. Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 7 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s úst. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou a musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, název zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží v originálním obalu.

Zboží doručeno zpět na adresu prodávajícího musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní i s kopií dokladu o jeho koupi. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených podmínek má prodávající právo odmítnout vrácení zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů po doručení zboží.

VIII. Záruční podmínky

Na veškeré prodávané zboží, pokud není určeno u zboží jinak, je poskytována zákonem stanovená záruční doba 2 roky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním.

Oprávnění na záruku zaniká v případě, že vada byla způsobena mechanickým poškozením výrobku, provozováním nebo skladováním výrobku v nevhodných podmínkách. Kratší životnost nelze považovat za vadu. Za výrobní vady odpovídá výrobce. Vady, které nemohly být zjištěny při přebírání zboží a na které se vztahuje záruční doba, je odběratel povinen reklamovat u odběratele písemnou reklamací. Za vady vzniklé nesprávným používáním zboží prodávající neodpovídá. V případě, že odběratel převezme zboží, které nebylo předmětem kupní smlouvy, má odběratel právo na bezplatnou výměnu zboží v shodě s kupní smlouvou. Odpovědnost za škodu přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od dopravce. Z tohoto důvodu je odběratel povinen zkontrolovat si zboží při přebírání od dopravce. Pokud odběratel zjistí poškození, je v jeho zájmu zaznamenat poškození v přítomnosti přepravce. Za škody způsobené při přepravě zodpovídá přepravce. Podepsáním převzetí zboží odběratel stvrzuje převzetí zboží v nepoškozeném stavu.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena výhradně pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. 09.2013. V neuvedených případech se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí platným zněním Obchodního zákoníku pro právnické osoby a Občanského zákoníku pro fyzické osoby.